Trhové dáta v správnom čase

ADC Trends umožňuje sledovanie vývoja slovenského trhu farmaceutických produktov.

Dostupnosť dát na úrovni okresu a týždňovej periodicity pre rozhodnutia v správnom čase.

  • Informácie o trhových podieloch vlastných a konkurenčných produktov
  • Aktuálne dáta za uplynutý týždeň s nízkym časovým odstupom
  • Sledovanie vývoja trhu až na úroveň okresu
  • Možnosť vytvárať vlastné skupiny produktov a segmentov
  • Variabilné zobrazovanie dát cez hodnoty, percentá, grafy alebo mapy
  • Interaktívna mapa pre rýchlu indikáciu vývoja trhu
  • Funkcia "Udalosti" pre zobrazovanie vplyvu kampaní a kategorizácie na vývoj predaja